Når:
29. september 2019@14:00-15:00
2019-09-29T14:00:00+02:00
2019-09-29T15:00:00+02:00
Hvor:
Morensalen
Pris:
Gratis

Utstillingen åpner med en konsert, Tona fra Hedmark. Musikerne Bente Illevold og Anders Kregnes Hansen har satt sammen en 70 minutters konsert der tradisjonsmusikk og viser fra Hedmark møter det moderne uttrykket hos unge klassiske musikere. Folkemusikken og visene er arrangert av Lars Erik Gudim og Jarle Storløkken. I tillegg rommer konserten noen smakebiter fra originale verker med Hedmarksforankring.

Det hele veves sammen av poesi hentet fra Hedmarks kjæreste forfattere som Hans Børli, Einar Skjæråsen og Ove Røsbak. På denne måten tas publikum med på en reise i Hedmarks mangefasetterte kunstneriske verden, formidlet gjennom uttrykket til to av Norges fremste utøvere på sine instrumenter.

Konserten er støttet av Hedmark fylkeskommune.

Utstillingen Slash & Burn er resultat av fire års fotografering og utforsking av skogfinske områder med særlig vekt på Finnskogen. Kunstneren og fotografen Terje Abusdal har skapt en følelse av mystikk i iscenesatte bilder, som ligger mellom fakta og fiksjon. Slash & Burn har fått bred medieomtale og har også vakt stor interesse og oppmerksomhet internasjonalt. Fotoprosjektet tar utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen. Abusdal ser også på hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har i samarbeid med Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum produsert en vandreutstilling for visning på ulike steder i Hedmark i perioden 2019-2020. Fotografiene vises sammen med autentiske skogfinske neverarbeider, samlet inn og bevart av Norsk Skogfinsk Museum. Gjennom vårt samarbeid med Terje Abusdal ønsker vi å vekke interesse og nysgjerrighet for den skogfinske kulturen.

Skogfinnene er én av fem historiske innvandringsgrupper som fra 1999 har status som nasjonal minoritet i Norge. De innvandret på 1600-tallet og bosatte seg i 40 kommuner på Østlandet. I dag kan mer enn en halv million nordmenn ha skogfinske gener i sin avstamning – de fleste uten å vite om det.

Den skogfinske kulturen slik den var på 1600-tallet eksisterer naturligvis ikke lenger. Like fullt føler flere og flere en tilhørighet til den. Det finnes ingen statistikk på antall skogfinner. Faktisk så er det eneste offisielle kriteriet for å tilhøre en nasjonal minoritet at du, uavhengige av din etniske opprinnelse eller avstamning, ganske enkelt (i dette tilfellet) ønsker å regne deg som skogfinne.

Skogfinnenes naturforståelse har røtter i finsk-ugrisk sjamanistisk tradisjon, og har ofte blitt forbundet med magi og mystikk. Ritualer, symboler og besvergelser ble brukt i dagliglivet; til å helbrede og beskytte, eller som forsvar mot onde makter. Østlige finsk-ugriske kulturer har hatt den sjamanistiske naturoppfatningen som en viktig del av kulturgrunnlaget, og dette ser vi tydelig også i de skogfinske tradisjonene i Norge. Dette har ofte blitt oppfattet som at skogfinnene drev med trolldom, mens det i virkeligheten altså var bruk av magi i sjamanistisk tradisjon. I den sjamanistiske naturoppfatningen er alt i naturen besjelet, slik at man kan kommunisere med krefter i naturen. Man kan kommunisere gjennom ritualer (handlinger), muntlige besvergelser eller magiske symboler.

Det var trolig skogfinnene som innførte det å lage bruksgjenstander av flettede strimler av bjørkenever til Sør-Norge. Teknikken ble brukt til å lage sko, neverkonter og andre bruksgjenstander, mest til egen husholdning, men kanskje noe også for salg. Naturkunnskap var viktig også på dette området. Man måtte vite at neveren burde flekkes rundt St. Hans, og man måtte kunne å skjære never uten å skade treet. Kunnskapen om hvordan man oppbevarte og tørket neveren, og utpå høsten renset og eventuelt kløvde og strimlet den, var avgjørende både for selve fletteteknikken og for hvilken kvalitet man ville ha på de ferdige produktene. Av skogfinsk håndverk er neverhåndverket fremdeles i levende tradisjon. Gjennom de 400 år som har gått siden innvandringen har dette håndverket spredt seg også til områder utenfor de skogfinske.

Utstillingen står i Morensalen til 20. oktober.