Flere hundre bilder fra vårt historiske fotoarkiv ligger nå tilgjengelig for alle på digitaltmuseum.no.
Det er kulturavdelingen som har ansvaret for den historiske fotosamlinga på cirka 8 500 bilder, av disse er hele 8 000 ferdig digitalisert.
I samarbeid med fotomiljøet i Anno museum er nå Trysil kommunes fotoarkiv tilgjengelig for alle på www.digitaltmuseum.no.

Arbeidet med å digitalisere fortsetter arbeidet og flere bilder fra fotoarkivet publiseres framover, så her er det mye å glede seg til!

Foto: Haakon Garaasen