På Morensalen har vi fotoutstilling med gamle fløterbilder til og med 17. august.

Fløting har vært en viktig del av livet for mange tryslinger i lange tider. Tømmerfløting var transportmåten for tømmer fram til langtransport med bil eller tog tok over, og man brukte vannveiene. Mange familier berget økonomien med at mannen kunne jobbe i tømmerskogen på vinteren og med tømmerfløtinga på våren.

Historisk sett har man drevet med tømmerfløting i nesten hvert eneste vassdrag i Trysil, stort som lite.
Det er fremdeles mulig å se spor etter denne virksomheten, blant annet er det mange ulike fløterdammer i kommunen. Ikke minst er anlegget Støa kanal et viktig vitnesbyrd om tømmeret og fløtingens betydning.

Trysil holdt også lenge på med fløting i moderne tid, så sent som våren 1991 var siste år med tømmerfløting på Trysilelva.

Haakon Garaasen (1887 – 1957)

Haakon Garaasen kom fra grenda Galåsen i søndre delen av Trysil. Han var ivrig opptatt av idrett, særlig ski og skyting. Hans interesse for litteratur gjorde at han søkte seg til Voss folkehøgskule. I 1908 debuterte han med novellesamlingen «Fraa skogbygda». Garaasen var med i ungdomslagsarbeid, arbeidet i avis og som vikarlærer. Hans debut som forfatter var lovende, og de to neste romanene fikk god mottagelse. Han skrev på nynorsk. Forfatterkarrieren ble ikke lang. Alt i 40-årsalderen sluttet han å skrive etter å ha gitt ut 7 bøker. Han skrev blant annet om skogen og skogfinnene.

Han var en ivrig fotograf, og har mange interessante bilder fra arbeidsliv og dagligliv, i tillegg til portretter og bilder av garder. Trysil kommune forvalter en fotosamling etter Haakon Garaasen. Den er registrert og digitalisert og er tilgjengelig på www.digitaltmuseum.no.

Garaasen fikk Statens arbeidsstipend i 1914, 1915 og 1917, og i 1934 mottok han Conrad Mohrs legat.

Lasse Thorseth (f. 1929)

Lasse Thorseth er fra Ørsta. Han har siden 1950-tallet fartet rundt i Trysil med kamera og tatt tusenvis av bilder som viser folkeliv, næringsliv, natur, tømmerfløting, industri, og ikke minst portretter av kjente og ukjente tryslinger. Han arbeidet i NRK i over 30 år. For NRK har han også laget flere programmer der Trysil har vært i fokus.

I samarbeid med tryslinger har han laget filmene «Skogen og bygda», «Et bondeår», «Seterbruk i grensebygdene» og «Sluttrensk».

Lasse Thorseth har også gitt ut tre bøker om Trysil, «De trødde veg», «Trysil før og nå» og «Årringer».

I 2013 fikk Trysil kommune bildene Lasse Thorseth hadde tatt fra Trysil som gave. Arbeidet med å registrere og digitalisere disse pågår.