Meråpent bibliotek starter nå opp igjen. Alle lånere som er over 18 år kan benytte seg av dette tilbudet.

– Vi minner alle om å holde avstand dersom det er flere tilstede samtidig, samt vaske eller sprite hendene når du kommer og går.

Meråpent bibliotek
Meråpent bibliotek betyr at vi stiller biblioteket til rådighet for innbyggerne også utenom den bemannede åpningstiden. Meråpent innebærer altså ubemannet bibliotek før og etter ordinær åpningstid.

Hele uka er det derfor meråpent før åpningstid fra kl. 7 og etter åpningstid fram til kl. 22, samt lørdag og søndag 7-22.

Hvordan benytte seg av meråpent?
Alle lånere som er over 18 år kan benytte seg av tilbudet. For å få tilgang til meråpent, må du komme innom biblioteket for å oppgradere lånekortet slik at det kan benyttes til å åpne døra. Hvis du ikke vil bruke lånekortet, så kan du laste ned en app.

Kontrakt
Du skriver under på en kontrakt som beskriver hva du forplikter deg til. Du vil få beskjed om hva som inngår i det meråpne bibliotektilbudet. Du kan selvfølgelig også ha med egne og andres barn når du bruker meråpent bibliotek.

Hvordan låne?
Du blir vist hvordan du registrerer dine lån på utlånspc’en. Du blir også vist hvordan du åpner døra med kortet ditt og hvordan du kommer deg ut. Når meråpent stenges, blir lysene i biblioteket slokket. Men det skal gå helt fint å komme seg ut allikevel, for litt lys vil det være.